Закрити
Немає облікового запису - зареєструйтесь
Забули пароль?
Закрити

Закрити
Кошик0
Пошук
Кабінет0

Угода користувача

1. Сфера застосування.

1.1. Даний Угода регулює правовідносини між Продавцем та Користувачем інтернет сайту https://modnamama.com.ua/. (надалі – «Клієнт», «Покупець»). Клієнт бере на себе обов’язок виконувати умови даної Угоди з моменту початку процедури реєстрації на сайті https://modnamama.com.ua/.

1.2. Дана Угода за своєю правовою природою є публічною офертою у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України.

2. Визначення термінів.

2.1. Відвідувач сайту – особа, яка відвідала інтернет сайт, що розміщений за адресою: https://modnamama.com.ua/ без мети купівлі Товару;

2.2. Користувач – особа, яка відвідала інтернет сайт https://modnamama.com.ua/, прийняла в повному обсязі умови даної Угоди і пройшла процедуру реєстрації користувача.

2.3. Покупець – особа (користувач), яка має намір придбати або придбала Товар, шляхом укладення договору купівлі-продажу або іншого правочину на умовах, визначених цією Угодою.

2.4. Продавець – фізична особа – підприємець, Товари якого розміщені в Інтернет магазині.

2.5. Інтернет магазин – Інтернет сайт, розміщений в глобальній мережі Інтернет за адресою https://modnamama.com.ua/, де представлені Товари, які реалізуються Продавцем, а також ціни та умови їх придбання.

2.6. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://modnamama.com.ua/.

2.7. Товар – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, що на умовах даної Угоди пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині, що знаходиться за інтернет-адресою: https://modnamama.com.ua/.

2.8. Спеціальні тимчасові умови продажу (розпродаж) – зміни до існуючих умов договору купівлі-продажу, які стосуються усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів за ціною нижчою від їх звичайної ціни виключно протягом певного терміну. Безпосередньо умови регулюються відповідними Додатками, які оприлюднюються на сайті Інтернет-магазину. Термін дії спеціальних тимчасових умов продажу окремо зазначається на сайті.

3. Порядок реєстрації Користувача.

3.1. Для реєстрації в якості Користувача Відвідувач сайту повинен мати достатній обсяг цивільної дієздатності. Відповідальність за достовірність даних наданих Покупцем покладається на останнього.

3.2. Особи, віком від 14 до 18 років вправі здійснювати купівлю Товарів в Інтернет магазині виключно з письмового дозволу батьків або осіб, які їх заміняють.

3.3. Реєстрація на Сайті здійснюється в Розділі «Реєстрація».

3.4. Для здійснення купівлі товару реєстрація не є обов'язковою.

3.5. Продавець не несе відповідальність за точність і правильність інформації, яка надається Відвідувачем сайті при здійсненні реєстрації Користувача.

3.6. Для Реєстрації за допомогою реєстраційної форми, Користувач зобов'язаний вказати свою адресу електронної пошти, пароль, ім'я, стать, прийняти цю Угоду Користувача, а також ознайомитися з інформацією про обробку персональних даних.

3.7. Ідентифікація користувача на Сайті здійснюється на підставі логіна і пароля, які вказуються Користувачем при заповненні реєстраційної форми.

3.8. Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам отримані логін і пароль, вказані ним при заповненні реєстраційної форми.

3.9. При виникненні у Користувача підозри стосовно безпеки логіна та/або пароля чи можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач зобов’язується невідкладно повідомити про це шляхом направлення відповідного листа на електронну пошту https://modnamama.com.ua/.

3.10. Ризики, пов’язані з несанкціонованим використанням логіну та/або паролю покладаються на Користувача.

4. Порядок оформлення замовлення. Купівля товару.

4.1. Продавець забезпечує наявність в нього Товару, що пропонується до продажу. Інформація про Товар, розміщена в інтернет-магазині, в тому числі фотографії можуть відрізнятися від фактичного вигляду Товару. Опис і характеристики товару, вказані в інтернет-магазині, не містять вичерпну інформацію про товар і можуть містити описки. Користувач може отримати повну інформацію про товар, що його цікавить, зв’язавшись з продавцем. Інформація про засоби зв’язку з Продавцем розміщена на інтернет-сайті.

4.2. Продавець здійснює продаж і доставку Товарів самостійно або за допомогою кур’єрських служб доставки, зазначених на сайті Інтернет-магазину.

4.3. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті Інтернет-магазину додаванням вибраного товару в форму «Кошик». Поміщення товару в «Кошик» не означає його купівлю. Купівля товару на сайті здійснюється виключно в спосіб визначений цією Угодою.

4.4. Покупець вправі редагувати замовлення вибраного Товару до моменту підтвердження замовлення.

4.5. Після вибору Покупцем Товару, він обирає спосіб оплати Товару.

4.6. Способи оплати Товару визначені в Розділі 5 даної Угоди.

4.7. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівковий спосіб оплати за допомогою банківської карти, купівля Товару є можливою лише за умови зазначення Покупцем реквізитів його банківської карти на сторінках платіжних систем, що обрані.

4.8. Натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» засвідчує факт ознайомлення Покупця з умовами даної Угоди та Договору купівлі-продажу та приєднання до їх умов. В подальшому будь-які заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди на укладання Договору купівлі-продажу позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цієї Угоди і залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку з покладенням усіх витрат на Користувача.

4.9. Після підтвердження замовлення в порядку, визначеному п.4.8. Угоди, Покупець на електронну пошту та телефон, вказані при реєстрації Користувача, отримує повідомлення про оформлене замовлення.

4.10. Покупець вправі здійснити коригування зробленого ним замовлення, зв’язавшись з представником Продавця за допомогою засобів зв’язку, розміщених на інтернет сайті.

4.11. Оплата вартості будь-яких банківських комісій, пов’язаних з оплатою вартості Товару з допомогою банківської карти покладається на Покупця.

5. Ціна товару. Порядок оплати замовлення.

5.1. Всі ціна на Товар вказані в національній валюті України – гривні.

5.2. Якщо в вартість товару включається вартість його доставки, Продавець окремо інформує про це Покупця.

5.3. Ціна товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Про зміну ціни Товару Продавець зобов’язаний повідомити Покупця, шляхом опублікування оголошення на сайті Інтернет-магазину.

5.4. У випадку зміни ціни товару Покупець вправі протягом 2-х робочих днів відмовитися від нього, повідомивши про це Продавця, шляхом направлення засобами зв'язку вказаними на сайті, окремого письмового (електронного) повідомлення, але в будь-якому випадку до моменту відправлення товару Покупцеві.

5.5. Оплата товару здійснюється в один з наступних способів:

5.5.1. Готівкою в момент отримання Товару;

5.5.2. В безготівковий спосіб з використанням банківських карт у відповідності з правилами відповідної платіжної системи.

5.6. Спосіб оплати вартості Товару визначається Покупцем самостійно і вказується при оформлені замовлення.

5.7. Оплата товару з допомогою банківської карти здійснюється одразу після підтвердження оформлення замовлення.

5.8. У випадку, якщо клієнт здійснив оплату товару в спосіб, визначений п. 5.5.2. Угоди, проте грошові кошти так і не були зараховані на рахунок Продавця, замовлення вважається неоплаченим і анулюється після спливу 2 днів з дня його створення.

5.9. У випадку, якщо Покупець виявив бажання здійснити оплату Товару за допомогою готівкових коштів, оплата Товару здійснюється в момент отримання Товару Покупцем.

6. Строк, вартість і умови доставки замовлення.

6.1. Доставка замовлення виконується на території України Продавцем самостійно або третіх осіб (служби доставки, транспортної компанії, тощо на вибір Продавця).

6.2. У випадку, якщо обраний покупцем Товар наявний на складі Продавця, доставка здійснюється протягом 7 днів з дня надсилання Покупцю електронного повідомлення, про яке йдеться в п. 4.9. Угоди.

6.3. У випадку, якщо обраний Покупцем Товар відсутній на складі Продавця, строк доставки такого Товару визначається Продавцем окремо і повідомляється Покупцю шляхом направлення йому відповідного електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації на Сайті.

6.4. Строки доставки Товару, про який йдеться в п. 6.2. та 6.3. даної Угоди, може бути збільшений також у зв’язку з іншими обставинами, в тому числі і такими, які не залежать від волі Продавця. У випадку збільшення строку доставки Товару, Продавець протягом 2 робочих днів з моменту виникнення цих обставини, повідомляє про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення з зазначенням нового строку доставки Товару на адресу електронної пошти Покупця.

6.5. У випадку, якщо доставка Товару виконується транспортними компаніями, зобов’язання Продавця щодо доставки Товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару транспортній компанії чи кур’єру, який здійснює доставку.

6.6. У випадку, якщо обрано спосіб доставки «Самовивіз», Покупець повинен самостійно забрати Товар, що замовлено, в пункті видачі, у термін 7 днів.

6.7. У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами транспортної компанії, доставки Товару здійснюється згідно умов доставки транспортної компанії.

6.8. Товар передається Покупцю при пред’явленні документу, що посвідчує особу, яка отримує Товар.

6.9. Витрати на доставку Товару оплачуються Покупцем окремо і не включаються у вартість Товару.

6.10. Прийняття Товару здійснюється Покупцем в момент доставки. У випадку, якщо оплата Товару здійснюється в спосіб, визначений п. 5.5.1. Угоди, передача Товару Покупцю здійснюється після повної оплати його вартості.

6.11. Фактом прийняття товару Покупцем є відмітка про отримання товару в товарно-транспортній накладній.

6.12. Необґрунтована відмова Покупця від отримання Товару не допускається. У випадку необґрунтованої відмови Покупця від Товару, якщо його оплата була здійснена в порядку, визначеному п. 5.5.2. Угоди, грошові кошти за сплачений Товар повертаються в строк, визначений в п. 7.8. Угоди. У випадку необґрунтованої відмови від одержання Товару Покупцем, якщо оплата за Товар здійснюється в спосіб, визначений п. 5.5.1. Угоди, Покупець зобов'язується відшкодувати Продавцю будь-які збитки, завдані йому у зв’язку з необґрунтованою відмовою Покупця від одержання Товару.

7. Порядок прийому та заміни товару неналежної якості. Гарантія.

7.1. Продавець гарантує відповідність Товару державним стандартам та/або технічним умовам України, що встановлюють вимоги до Товару.

7.2. При отриманні Товару від кур’єра, представника транспортної компанії або представника Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки та пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару та повноті його комплектності.

7.3. Покупець вправі повернути Товар Продавцю протягом 14 календарних днів з дати купівлі згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

7.4 У випадку, якщо у Покупця виникло право на повернення Товару, він зобов’язується негайно повідомити про це Продавця.

7.5. У випадку, якщо недоліки Товару, виявлені під час приймання його Покупцем, були зумовлені діями Продавця, він зобов’язується повернути Покупцю сплачені за Товар кошти в порядку та строк, визначений цими Правилами.

7.6. Повернення коштів у випадку настання обставин, визначених п. 7.5. цієї Угоди здійснюється лише після отримання пошкодженого Товару Продавцем, причому вартість доставки такого Товару покладається на Продавця.

7.7. Товар не підлягає заміні, а кошти поверненню, у випадку, якщо виникнення недоліків товару було зумовлено діями третіх осіб, в т.ч. представниками транспортної компанії або діями самого Покупця. В такому випадку відшкодування збитків покладається на винну сторону.

7.8. Після отримання Товару Покупцем, претензії стосовно зовнішнього вигляду товару, його комплектності не приймаються.

7.9. В частині обчислення гарантійних термінів сторони керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

8. Відповідальність сторін.

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди на умовах, передбачених цією Угодою і чинним законодавством України.

8.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цієї Угоди. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цієї Угоди, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна завчасно повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

8.4. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови.

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цю Угоду з одночасною публікацією його на сайті.

9.2. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на Сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких Товарів, а також припиняти продаж будь-яких Товарів на свій власний розсуд. Ця та інші умови цієї Угоди, надають Продавцю право односторонньо, протягом визначеного періоду часу, на свій розсуд змінювати ціну та інші умови продажу Товару, шляхом зменшення від звичайної ціни, в тому числі шляхом запровадження спеціальних тимчасових умов продажу. Спеціальні тимчасові умови продажу зазначаються у відповідних додатках до цих Правил, які розміщуються на сайті Інтернет-магазину. Після закінчення терміну Спеціальних тимчасових умов продажу Товар продається на загальних умовах визначених цією Угодою.

9.3. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

9.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

9.5. Реєстрацією на сайті Покупець добровільно надає згоду на збір, обробку та використання (в тому числі передачу) власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний при реєстрації телефонний номер.

9.6. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

9.7. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів через Особистий Кабінет Покупця на Сайті або написавши відповідну заяву та надіславши її на електронну адресу Продавця.

Закрити